Misją naszej firmy jest profesjonalne świadczenie usług
na rzecz poprawy jakości naszego życia poprzez rozpowszechnianie potrzeby
dbałości i ochrony najważniejszego zasobu naturalnego jakim jest WODA

12 lat doświadczenia
240 zrealizowanych projektów

Oferta

Specjalizujemy się w wykonywaniu:

 • raportów o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,
 • prognoz oddziaływania na środowisko,
 • wniosków o wydanie pozwolenia zintegrowanego,
  • ekspertyz i prac studialnych z zakresu gospodarki wodnej tj.:
  • analizy zgodności z celami środowiskowymi,
  • operaty wodnoprawne,
  • zgłoszenia wodnoprawne,
  • bilansowanie zasobów wodnych,
  • dokumentowanie zasobów wodnych,
  • określanie warunków korzystania z wód,
  • przeglądy i aktualizacje granic i obszarów aglomeracji,
  • aktualizacje profili wodnych w kąpieliskach,
  • projektowanie obszarów ochronnych zbiorników wód  śródlądowych oraz stref ochronnych ujęć wód  powierzchniowych i podziemnych,
  • wykonywanie ekspertyz hydrogeologicznych,
  • tworzenie modeli matematycznych,
  • przetwarzanie danych GIS,
  • proekologiczne działania konsultacyjne oraz doradcze,
  • ekspertyzy z zakresu zgodności prawa krajowego z prawem UE w zakresie zarządzania zasobami wodnymi.Realizujemy również szkolenia z zakresu ustawy Prawo wodne.

Realizacja projektów

gospodarka wodna

oceny oddziaływania na środowisko

dokumenty planistyczne i ekspertyzy

O firmie

Firma Pectore-Eco Sp. z o.o. została założona w 2009 roku, reprezentując do dnia dzisiejszego wyłącznie polski kapitał. Spółka powstała z inicjatywy osób mocno zaangażowanych we wdrażanie w Polsce dyrektyw UE związanych z gospodarowaniem wodami.

Specjalizujemy się w świadczeniu usług konsultingowych w zakresie ochrony środowiska ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania i gospodarowania zasobami wodnymi, ich bilansowania oraz adaptacji do zmian klimatu. Realizujemy także ogólnopolskie i regionalne projekty, których celem jest zapobieganie skutkom suszy oraz walka z niedoborami wody.
Ważną dziedziną naszej działalności są również oceny oddziaływania na środowisko – zarówno dla projektów strategicznych jak i dla inwestycji.

Wspieramy naszych klientów w optymalizacji działalności pod kątem środowiskowym, badaniu zgodności z przepisami prawa dotyczącymi ochrony środowiska oraz dążeniu do osiągnięcia równoważonego rozwoju w ich działalności i przedsiębiorstwie.

Zatrudniamy specjalistów, których wiedza i doświadczenie zarówno w projektach krajowych jak i międzynarodowych, pozwala na kompleksową i profesjonalną realizację powierzonych nam projektów. Wykorzystujemy najnowocześniejsze narzędzia, w tym GIS. Współpracujemy z szerokim gronem ekspertów, instytutami naukowymi i badawczymi.

Coraz bardziej gwałtowne i dotkliwe w swoich skutkach zjawiska atmosferyczne, wynikające ze zmian klimatu oraz silna degradacja środowiska skłoniły państwa wspólnoty do przeciwdziałania i zapobiegania. Tak powstał plan działania pod nazwą Europejski Zielony Ład. Nasz zespół intensywnie przygotowuje się do realizacji celów wynikających z zapisów tego, obecnie najważniejszego, dokumentu dla Europy.

Zacznijmy działać wspólnie!

Agnieszka Hobot
Prezes Zarządu

Absolwentka Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji oraz Akademii Górniczo-Hutniczej, Studium Podyplomowe. Od 2012 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu „Pectore – Eco” Sp. z o.o. Od czasu studiów mocno zaangażowana w prace związane z gospodarką wodną. Kierowała największymi w kraju projektami związanymi z planowaniem w tym sektorze.

Ponad dwadzieścia lat czynnie uczestniczy w pracach, seminariach, konferencjach krajowych i międzynarodowych związanych z problematyką wdrażania zapisów Ramowej Dyrektywy Wodnej, autorka wielu publikacji i opracowań w tym zakresie. Prowadzi szkolenia z ustawy Prawo wodne.

Prywatnie amatorka zdrowego stylu życia i holistycznego podejścia do człowieka. Współzałożycielka Środowiska Zdrowia.

Katarzyna Banaszak
Członek Zarządu

Absolwentka Wydziału Rolniczego Akademii Rolniczej w Szczecinie, kierunku ochrona środowiska oraz Wydziału Inżynierii Środowiska IIGW Politechniki Krakowskiej, kierunku hydrologia i hydraulika. Od początku istnienia Spółki pełni funkcję Dyrektora Biura Projektów, a od 2012 roku również funkcję Członka Zarządu "Pectore-Eco" Sp. z o.o.

Posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie w realizacji opracowań związanych z gospodarką wodną i ochroną środowiska, w tym kierowanie projektami, również w administracji rządowej.

Praca zawodowa przełożyła się na prywatne zainteresowania – poznawanie podwodnego świata poprzez nurkowanie.

Publikacje

OCENA WODNOPRAWNA

Ocena wodnoprawna – to odrębna decyzja administracyjna w procesie inwestycyjnym,...

NIEDOBORY WODNE W POLSCE

W ostatnim dziesięcioleciu występowanie deficytów wód powierzchniowych i podziemnych na...

Zaufali nam

Dołącz do nas

Jeśli chcesz dołączyć do grona naszych specjalistów prześlij swoje CV na adres: biuro@pectore-eco.pl

Kontakt

  Imię

  Nazwisko

  „Pectore – Eco” Sp. z o.o.
  ul. Powstańców Warszawy 1 lok. 1
  44-100 Gliwice

  +48 32 231 00 70
  +48 32 231 60 64
  biuro@pectore-eco.pl

  KRS 0000333189
  NIP: 631-259-36-39
  Kapitał zakładowy : 36 000, 00 zł

  Copyright @ 2021